Pragmatyczny aspekt wypowiedzi a przekład

Pragmatyczny aspekt wypowiedzi a przekład

Każda wypowiedź składa się ze znaczenia referencyjnego (słownikowego) oraz pragmatycznego. Gdy kierujemy do kogoś dowolne słowa – prośbę, odpowiedź na pytanie, opowieść, wiersz – zależy nam nie tyle na przekazaniu ich dosłownego sensu, ale sensu naddanego,...