Jak tłumaczyć neologizmy?

Jak tłumaczyć neologizmy?

29Leśmian, Norwid, Lem, Białoszewski – to tylko kilka literackich nazwisk, które silnie utożsamiamy z neologizmami. Są to przykłady z polskiego podwórka, ale oczywiście każda literatura ma twórców, którzy w większym lub mniejszym stopniu używali i używają tworzonego...
Gdzie kształcić się w zawodzie tłumacza?

Gdzie kształcić się w zawodzie tłumacza?

Do zawodu tłumacza prowadzi więcej niż jedna droga. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem są studia językoznawcze typu germanistyka, anglistyka, skandynawistyka, ale przyszłe możliwości na rynku pracy zależą tak naprawdę od obranego na tłumaczeniowej drodze kierunku....