Jakiego języka powinny uczyć się dzieci emigrantów? Odpowiedź wbrew pozorom nie jest oczywista. Mało tego – jest wręcz problematyczna. Oczywiście do prawidłowego funkcjonowania dziecka w kraju, w którym mieszka, potrzebna jest znajomość tamtejszego języka urzędowego. Co jednak z językiem dziedziczonym, czyli językiem ojczystym rodziców? Czy dzieci wychowywane poza granicami Polski powinny przyswajać polszczyznę w domowych warunkach? Twórcy kampanii „Podaruj dziecku swój język ojczysty” przekonują, że jak najbardziej.

Wielu ludzi sądzi, że język kraju zamieszkania jest ważniejszy. Niektórzy młodzi rodzice-emigranci każą więc dzieciom skupiać się tylko na nim. Tymczasem doświadczenia ekspertów od spraw dwujęzyczności pokazują, że ci z dorosłych, których rodzice w dzieciństwie nie nauczyli swojego języka ojczystego, żałują tego. Nie względy patriotyczne mają tu największe znaczenie. Chodzi raczej o związki emocjonalne, przede wszystkim z rodziną.

Język ojczysty dla człowieka zawsze jest najnaturalniejszy. To właśnie w nim najłatwiej jest nam wyrazić siebie, a z dziećmi nawiązać kontakt emocjonalny. Jeśli rodzice pokazują, że szanują swoje korzenie, dziecko ma szansę w pełni prawidłowo ukształtować swoją tożsamość. Ma szansę zaakceptować siebie, bo będzie rozumiał, że pochodzenie jest ważne. I co bardzo ważne, będzie miało możliwość niczym nieskrępowanego porozumienia z krewnymi, którzy pozostali w Polsce i mówią wyłącznie po Polsku.

Korzyści płynących z dwujęzyczności jest jeszcze więcej. Bardzo istotną jest np. wsparcie rozwoju intelektualnego. Badania potwierdzają, że dzieci dwujęzyczne lepiej niż ich jednojęzyczni rówieśnicy radzą sobie z myśleniem abstrakcyjnym, z planowaniem, są bardziej kreatywne i… łatwiej przyswajają kolejne języki! Łatwiej jest im też odnaleźć się w społeczeństwie. Ucząc dzieci języka dziedziczonego, zapewnia się im lepszy start w dorosłość. Z punktu widzenia rynku pracy będą bowiem bardzo pożądanymi i dobrze opłacanymi pracownikami! Wśród osób dwujęzycznych jest wielu pisarzy (do pracy ze słowem pisanym osoby dwujęzyczne predysponuje większa świadomość językowa) i nauczycieli. Dwujęzyczny jest też niejeden uznany tłumacz.

Do uczenia swojego języka ojczystego rodziców namawia międzynarodowa kampania „Podaruj dziecku swój język ojczysty”, którego twórcą jest Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą. Stowarzyszenie dba o zachowanie ciągłości i piękna języka polskiego wśród Polonii, wspiera jej szkolnictwo oraz promuje język polski jako obcy wśród rodzimych użytkowników języków obcych.