Ile jest teorii przekładu? Z całą pewnością co najmniej tyle, ile teorii literatury. Pochodzą one z różnorodnych dzieł oraz zapisków teoretyków i praktyków zarówno samego przekładu, jak i literatury w szerokim tego słowa znaczeniu. Mało tego – poważanych teorii, które żywo inspirują do dyskusji i kolejnych badań, możemy szukać wśród rozpraw filozofów, językoznawców, historyków, filologów, humanistów… Od kiedy na wydawniczym rynku pojawiła się książka Współczesne teorie przekładu, przegląd i porównanie poszczególnych teorii przekładu jest znacznie prostsze.

Współczesne teorie przekładu to antologia autorstwa uznanych badaczy przekładu – Magdy Heydel i Piotr Bukowski. Została wydana w roku 2009. Znalazły się tu 23 najważniejsze teksty wpływowych badaczy napisanych w ciągu 60 lat. Wśród nich są nazwiska jakie jak Jacques Derrida. Paul Ricoeur, George Steiner, Hans-Georg Gadamer i Roman Jakobson. Antologia prezentuje szeroki wachlarz teorii, od semiotyki i hermeneutyki, przez komparatystykę, aż po antropologię, studia kulturowe i postkolonialne.

Książka pozwala w sposób niezwykle syntetyczny spojrzeć na podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi teoriami. Odnajdować w nich wzajemne wpływy i intertekstualne nawiązania. Pomaga też prowadzić badania i snuć… własne teorie. Zawiera największe sedno teorii literatur XX wieku i z pewnością możemy określić ją mianem podstawowej, obowiązkowej lektury dla studentów filologii obcych, a także tłumaczy. Znacznie ułatwia pracę z tekstami źródłowymi, które wcześniej były rozproszone, a przez to dostęp do nich był utrudniony.

Książka została wydana w Krakowie przed wydawnictwo Znak. Autorzy wyboru to teoretycy i praktycy przekładu. Krakowska tłumaczka Magda Heydel tłumaczyła m.in. dzieła Virginii Woolf i poezję brytyjskich autorek. Piotr Bukowski zajmuje się przekładoznawstwem, historią i antropologią literatury. To także tłumacz szwedzki i niemiecki.