Do zawodu tłumacza prowadzi więcej niż jedna droga. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem są studia językoznawcze typu germanistyka, anglistyka, skandynawistyka, ale przyszłe możliwości na rynku pracy zależą tak naprawdę od obranego na tłumaczeniowej drodze kierunku. Wielu doskonałych tłumaczy nie studiowało na kierunkach lingwistycznych, a swój sukces osiągnęło dzięki swoim predyspozycjom, samozaparciu oraz doskonałej znajomości języków. O ile zawód tłumacza przysięgłego rządzi się swoimi prawami i wymaga ukończenia studiów dających tytuł magistra, to już w przypadku tłumacza literackiego najważniejsze są umiejętności praktyczne, nie dyplomy i zaświadczenia. Niemniej odpowiednie studia wiele ułatwiają, zwłaszcza, że wiele szkół i uczelni ma dziś coraz bardziej zróżnicowaną i szczegółową ofertę studiów kształcących tłumaczy.

Jednym z przykładów może być przekładoznawstwo literacko-kulturowe prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To dwuletnie studia magisterskie organizowane przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na… Wydziale Polonistyki. Tak, tak, coraz więcej tłumaczeniowych kierunków w Polsce prowadzonych jest przez kadrę polonistyczną. Specjalność przekładowa od kilku lat funkcjonuje także na poznańskiej polonistyce i rozwija się tam nadzwyczaj intensywnie (obowiązujący język przekładu to angielski). W końcu do tłumaczenia potrzebna jest znajomość nie tylko języka obcego, ale także ojczystego, polskiego!

Dobrą ścieżką rozwoju są także studia podyplomowe. Przeznaczone dla absolwentów studiów co najmniej licencjackich, dają możliwość nabycia umiejętności tłumaczeniowych także tym, którzy na etapie matury i wyboru dalszej życiowej drogi nie myśleli jeszcze o tym zawodzie. Studia podyplomowe to także doskonała propozycja dla osób już wcześniej związanych z przekładem. Np. ciekawą ofertę pogłębienia przekładoznawczej wiedzy ma Uniwersytet Gdański. Obecnie Wydział Filologiczny zaprasza na następujące kierunki: tłumaczenia ustne, przekład literatury popularnej, przekład specjalistyczny, przekład literacki i przekład medyczny.

Co ważne, tego typu studia stawiają na intensywną naukę pełną praktyki. Kadrę nauczającą w dużej mierze stanowią cenieni tłumacze praktykujący przekład z danej dziedziny na co dzień. Dążenie do mistrzostwa w fachu tłumacza jest dziś o wiele prostsze niż dawniej!