Tegoroczne Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za przekład reportażu rozdane! Tym razem w kategorii przekład reportażu poziom nominowanych tłumaczeń był bardzo wyrównany, dlatego jury przyznało… aż trzy równorzędne wyróżnienia. Jakie przekłady zdobyły nagrodę?

Zwycięzcami ósmej edycji konkursu zostali Barbara Kopeć-Umiastowska, Janusz Ochab i Marta Szafrańska-Brandt. Kopeć-Umiastowska została doceniona za przekład książki Dehli. Stolica ze złota i snu brytyjskiego pisarza hinduskiego pochodzenia Rana Dasgupta. Do tłumacza Janusza Ochaba nagroda powędrowała za przekład Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki Eda Vulliamy’ego. Głód Martina Caparrosa to z kolei przekład, za który uhonorowano Martę Szafrańską-Brandt.

Jury konkursu przekład Barbary Kopeć-Umiastowskiej określiło jako „klarowny i bogaty, grający na wielu rejestrach”. Pracę Janusza Ochaba uznano za „konsekwentną i wyważoną”, a Marty Szafrańskiej-Brandt – za „ambitną, dociekliwą i często językowo kreatywną”. Wszystkie nagrodzone przekłady dotyczą spraw trudnych i wciąż bardzo aktualnych – wojny i głodu. Niestety, również bardzo smutnych i tragicznych. I choć reportaże dotyczą ściśle określonych regionów świata, doskonale wiemy, że opisywane w nich historie dotyczą całego świata.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki została ustanowiona w roku 2010. 5 lat później stworzono dodatkowo Nagrodę Translatorską dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego, którą co roku przyznaje się w dwóch kategoriach: za całokształt twórczości oraz za przekład na nowy język. W tym roku nagrodę za całokształt twórczości zdobyli Katarzyna Mroczkowska-Brandt i William R. Brandt. Docenione zostały ich kongenialne przekłady Cesarza, Szachinszcha i Jeszcze jednego dnia z życia, które utorowały drogę do przekładów tych dzieł na wiele innych języków świata.

Jak czytamy na oficjalnej stronie konkursu, Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki jest formą wyróżnienia dla twórców i formą promocji najbardziej wartościowych książek o charakterze reporterskim, podejmujących tematy i problemy najbliższe dzisiejszym społeczeństwom i zwiększające wiedzę o innych kulturach. Patron nagrody jest nieprzypadkowy – Ryszard Kapuściński był po pierwsze wybitnym reportażystą, po drugie – najczęściej (obok S. Lema) tłumaczonym polskim twórcą literackim.

Nagroda jest też formą promocji dla Warszawy. Kapuściński był bowiem znany jako ambasador stolicy. Nie można pominąć również funkcji stymulowania rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców Warszawy i reszty kraju, którą spełnia to wydarzenie.