7 kwietnia podczas trzeciej edycji Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” odbyło się rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu dla tłumaczy o Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego. To doskonała okazja, by przybliżyć sylwetki laureatów – Danuty Cirlić-Straszyńskiej i Piotra Pazińskiego.

Danuta Cirlić-Straszyńska to tłumaczka literatury jugosłowiańskiej i postjugosłowiańskiej. Nagrodę otrzymała za całokształt twórczości translatorskiej. Debiutowała w roku 1966 tłumaczeniem Zagadkowego chłopca, powieści chorwackiego pisarza Ivana Kusana. Od czasu debiutu wydała już ponad 70 książek. Zajmuje się wieloma gatunkami, od prozy, przez poezję, eseistykę, po dramat.

Cirlić-Straszyńska urodziła się w roku 1953. Jest absolwentką warszawskiej polonistyki (UW). Była redaktorem w wydawnictwie „Czytelnik”, następnie w Dziale Literackim Polskiego Radia i czasopiśmie
„Literatura na Świecie”. Była też krytykiem w „Nowych Książkach”. To za jej sprawą polski rynek wydawniczy poznał Danila Kisa, Milosa Crnajskiego, Miodgara Bulatovicia, Milorda Pavicia i Bora Cosicia. Z literatury chorwackiej zajmowała się m.in. Julie Bebesicią, Slobodanem Novakiem, Krsto Spoljarem i Dobravką Ugresic. Stevam Tontic i Izeta Sarajlicia to z kolei tłumaczeni przez nią twórcy z Bośni i Hercegowiny. Tłumaczka jest laureatką nagrody PEN Clubu serbskiego, nagrody ZAiKS-u, „Literatury na Świecie” Stowarzyszenia Tłumaczy Macedońskich i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Za przekład jednego dzieła – tym razem z języka hebrajskiego – nagrodzony został w tym roku Piotr Paziński. Doceniona praca to Przypowieść o skrybie i inne opowiadania Szmuela Josefa Agnona. Piotrowi Pazińskiemu udała się sztuka niebywała – skutecznie wprowadził Agnona, pisarza prawie zupełnie nieznanego – do polszczyzny – tak w laudacji do nagrody mówiła Justyna Sobolewska, krytyczka literacka zasiadająca w jury konkursu.

Piotr Paziński jest nie tylko tłumaczem, ale też filozofem, redaktorem naczelnym „Midrasza”, badaczem związanym z Uniwersytetem Muri im. Franza Kafki. Zajmuje się filozofią judaizmu i tematem żydowskim w literaturze. Jednym ze znaczniejszych obiektów zainteresowania jego twórczości był Ulisses Jamesa Joyce’a. Ponadto przekładał Księgę Liter Lawrence’a Kushnera, eseje Davida Roskiesa, Amosa Oza oraz Fani Oz-Salzberger. Tłumacz jest laureatem Paszportu Polityki i Europejskiej Nagrody Literackiej.

Tegoroczne nagrody to druga edycja konkursu. Jury do nagrody nominowało w sumie siedmiu tłumaczy (do nagrody za przekład jednego dzieła) spośród 69 zgłoszonych książek przekładanych łącznie z 18 języków.